Pravila nagradne igre

PRAVILA NAGRADNE IGRE
 
Na podlagi 69. člena Zakona o organizaciji iger na srečo in nagradnih iger (hrv.: Zakon o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara; Narodne novine št. 87/2009) Poliklinika Optical Express iz Zagreba, Strojarska cesta 18, sprejema naslednja:
 
PRAVILA NAGRADNE IGRE
»ODPOTUJ V LONDON«
1. člen
Organizator nagradne igre z geslom »Odpotuj v London« je Poliklinika Optical Express (v nadaljevanju: organizator) iz Zagreba, Strojarska cesta 18, OIB (osebna identifikacijska številka) 75704940224. Nagradna igra se organizira s ciljem promoviranja organizatorja in povečanja prodaje storitev.
 
2. člen
Nagradna igra bo potekala od 15. 11. do 22. 12. 2017 in vključuje samo en krog.
 
3. člen
Pravila nagradne igre bodo poleg navedbe klase, referenčne številke in datuma izdaje odobritve Ministrstva za finance 15. 11. 2017 objavljena na spletnem mestu opticalexpress.hr.
 
4. člen
V nagradni igri lahko sodelujejo vse osebe, ki so poseg laserske korekcije vida opravile na polikliniki Optical Express v obdobju od 15. 11. 2017 do 22. 12. 2017. V nagradni igri za glavno nagrado sodelujejo vse osebe, ki so poseg laserske korekcije vida opravile v obdobju od 15. 11. 2017 do 21. 12. 2017. 
 
5. člen 
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja in njihovi ožji družinski člani. 
 
6. člen
Nagradni sklad obsega: 
1. Potovanje v London za dve osebi v skupni vrednosti 1.098,00 evrov (8.235,00 kn po srednjem tečaju HNB na dan 30. 10. 2017). Skupna vrednost nagradnega sklada znaša 8.235,00 kn (osem tisoč dvesto petintrideset kun). Nagrade ni mogoče zamenjati za denar. Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. 
 
 
7. člen
Žrebanje dobitnika nagrade bo potekalo 22. 12. 2017 ob 20. uri v poslovnih prostorih organizatorja na naslovu Strojarska 18, Zagreb. Zmagovalec bo izžreban.
 
8. člen
Ime dobitnika bo objavljeno na spletnem mestu opticalexpress.hr v roku treh (3) dni od žrebanja. Dobitnik nagrade bo o prejemu nagrade obveščen ustno v treh (3) dneh od žrebanja.
 
9. člen
Dobitnik lahko svojo nagrado prevzame od organizatorja v petih dneh od dneva prejema ustnega obvestila o osvojeni nagradi, nagrado pa mora izkoristiti do 29. 12. 2017.
 
10. člen
S prevzemom nagrade prenehajo veljati vse nadaljnje obveznosti organizatorja nagradne igre do dobitnika.
 
11. člen
Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru nastanka okoliščin, za katere organizator ne odgovarja oziroma ki jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Udeleženci bodo v tem primeru obveščeni prek spletnega mesta opticalexpress.hr.
 
12. člen
Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, sprejema pravice in obveznosti iz teh pravil. Pravila začnejo veljati, ko jih Ministrstvo za finance odobri in so objavljena na spletnem mestu opticalexpress.hr.
 
13. člen
Organizator se obvezuje, da bo 5 % določene vrednosti nagradnega sklada nemudoma nakazal hrvaškemu Rdečemu križu.
 
14. člen
V primeru spora med organizatorjem in udeležencem v tej nagradni igri je pristojno Občinsko sodišče v Zagrebu.
 
Direktor 
Dean Šarić